وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور درگاه ملی مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
روش احداث جايگاه CNG 10823 1389/12/22 -
فرآیند صدور مجوز



فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
فرم تقاضاي احداث جايگاه سوخت مايع و CNG 11094
فرم تعهدنامه هاي محضري در خصوص احداث جايگاه 11095
صورتجلسه بازديد از زمين جايگاههاي CNG 11096
صورتجلسه بازديد از زمين جايگاههاي بنزين 11097

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 فصل سوم و ضمایم 8-1
روش احداث جايگاه CNG 10823 1389/12/22 -
دستورالعمل احداث جايگاه CNG 10824 1394/03/19 -
روش احداث جايگاه مايع 10825 1397/11/26 -
اصلاحيه روش احداث جايگاه مايع 10826 1392/02/08 -
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
تغيير كاربري اراضي 10111 سازمان امور اراضی کشور - مدیریت امور اراضی 5 www.laoi.ir
استعلام موافقت اداره محيط زيست 10113 سازمان حفاظت محیط زیست کشور - اداره کل حفاظت محیط زیست 5 www.doe.ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 10015 وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
تامین انشعاب برق 10126 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر - شرکت توزیع نیروی برق 30 tavanir.org.ir
تامین انشعاب گاز 10127 شرکت ملی گاز ایران - شرکت های گاز استانی 30 www.nigc.ir
تامین خطوط تلفن 10128 شرکت مخابرات ایران - شرکت مخابرات سهامی - مناطق 30 www.tci.ir
تامین آب و حریم خطوط لوله آب و فاضلاب 10129 وزارت نیرو - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی 30 www.nww.ir
حریم خطوط لوله نفت 10130 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 30 www.ioptc.ir
حریم خط لوله گاز 10131 وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران 30 www.nigc.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
روش احداث جايگاه CNG 10823 1389/12/22 -
دستورالعمل احداث جايگاه CNG 10824 1394/03/19 -
ضوابط احداث جایگاه عرضه سوخت (سازمان حفاظت محیط زیست کشور) به شماره 97/100/30564 10827 1397/08/20 -
مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
مدت زمان صدور مجوز
روز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
مدت اعتبار مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
روش احداث جايگاه CNG 10823 1389/12/22 -
هزینه صدور مجوز

عنوان هزینه مبلغ
هزینه‌ی بازديد زمين پيشنهادي متقاضي 6500000 ریال
هزینه‌ی سپرده حسن انجام كار 500000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
اخذ وديعه حسن انجام كار به منظور احداث جایگاه سوخت 10847 1397/10/25 -
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
دستورالعمل احداث جايگاه CNG 10824 1394/03/19 -
مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز

عنوان هزینه مبلغ
تمدید بار اول 200000000 ریال
تمدید بار دوم 400000000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 -
اخذ وديعه حسن انجام كار به منظور احداث جایگاه سوخت 10847 1397/10/25 -
فرآیند اصلاح مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط قابلیت ابطال مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 بخش 5-4) ساير شرايط
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


فایلی وجود ندارد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
مجموعه مقررات مجاری عرضه و فروش فرآورده های نفتی 10822 1388/10/27 بخش 5-4) ساير شرايط