وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور درگاه ملی مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 10326 1376/01/19 ماده یک
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تکمیل فرم درخواست پروانه 10169
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 11187
تصویر عکس پرسنلی 12771
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir -
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir -
گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی 10543 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران - سازمان پزشکی قانونی کشور 0 https://www.lmo.ir -

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز
روز


مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

فایلی وجود ندارد
شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


فایلی وجود ندارد